top of page

מדיניות החזרת מוצרים

עודכן לאחרונה בתאריך 21/05/2017

ברוכים הבאים למדיניות מדיניות החזרת ו/או החלפת מוצרים של אתר מדיקל ביוטי www.medical-beauty.co.il 

 

מדיניות החזרת ו/או החלפת מוצרים באתר נכתבה בלשון זכר אך האמור בה מתייחס לנשים וגברים כאחד.

 

מדיניות החזרת מוצרים

ניתן לבטל עסקה תוך 14 ימים מקבלת המוצר, יש להחזיר את המוצר תוך 14 יום מקבלת המוצר כאשר המוצר חדש ובאריזתו המקורית, בצירוף הוכחת קניה.

 

ברכישה טלפונית או דרך האתר לא יינתן החזר כספי עבור דמי משלוח אל הלקוח, החזרת המוצר בדואר רשום תתבצע על חשבון הלקוח - הלקוח יהיה אחראי לכל אבדן או נזק שייגרם למוצר במהלך המשלוח.

 

החזר כספי

החזר כספי יינתן בניכוי דמי ביטול עסקה בגובה 5% מעלות המוצר או ₪100 - לפי הנמוך מביניהם. אם יבחר הלקוח לקבל שובר זיכוי במקום ההחזר הכספי, לא יהיה חיוב דמי ביטול.

 

בביטול עסקאות בכרטיסי אשראי - תיתכן עמלת ביטול נוספת בגין עמלת סליקה בגובה של עד 2.5% נוספים לדמי הביטול לעיל.

לא ניתן יהיה להחזיר מוצרים מכל סוג שהוא שנעשה בהם שימוש ו/או מוצרים שאריזתם נפתחה ושלא ניתן לארזם בשנית.

 

על בקשת הביטול להיעשות במסמך בכתב בלבד למדיקל ביוטי. באמצעות האי- מייל ל- shaycoh@012.net.il

 

החזרת התמורה

החזרת התמורה בניכוי דמי הביטול תיעשה בסמוך למועד ביטול העסקה בכפוף להחזרת המוצר כאמור לעיל ולא יאוחר משבעה ימי עסקים ותיעשה בהתאם לאופן בו נעשה התשלום בגין הרכישה.

 

אם נעשה התשלום במזומן או בשיק, השבת התמורה בניכוי דמי ביטול, תיעשה במזומן או בשיק מזומן תוך 5 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה. היה התשלום בשיק - תוחזר התמורה בניכוי דמי ביטול ורק לאחר שנפרע השיק במלואו. דמי הביטול ישולמו על ידי הלקוח במזומן או בכרטיס אשראי במועד החזרת התמורה ללקוח.

 

במידה ובוצע התשלום באמצעות כרטיס אשראי, יבוטל החיוב על ידי מדיקל ביוטי על ידי הודעה של מדיקל ביוטי לחברת כרטיס האשראי של הלקוח על ביטול העסקה בניכוי דמי הביטול .

 

מדיניות החלפת מוצרים

מוצר יוחלף תוך 14 יום מתאריך הקניה, כאשר המוצר חדש ובאריזתו המקורית, בתנאי שלא נפגם ושלא נעשה בו כל שימוש בצירוף אישור החלפה או חשבונית קניה במדיקל ביוטי

 

שמירת זכויות

מדיקל ביוטי שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לשנות את תקנון החלפת ו/או החזרת המוצרים בכל עת שתמצא לנכון.

 

בכל שאלה נוספת יש לפנות לשירות הלקוחות של מדיקל ביוטי.

bottom of page