שלום אורח, למועדון הלקוחות התחבר | הרשמה
 
 
 
 
 
 
 
מדיקל ביוטי
 
 
 
 
נושא:
 
 
 
חפש באתר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תקנון אתר

 
 
אתר Medical Beauty   משמש כאתר מסחרי שיווקי ואינפורמיבי וכחנות מקוונת ברשת האינטרנט הפונה לקהל הגולשים ברשת האינטרנט.

ביצוע הזמנה באתר:
 

כל המבצע פעולה ו/או קנייה באתר בין אם היא טלפונית ובין אם היא דרך האתר מצהיר כי קרא את תקנון האתר ומסכים להם וכי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה , והדבר יהוו בסיס משפטי. 

מבצע פעולה באתר הינו תושב ישראל מעל גיל 18 בעל תעודת זהות וכרטיס אשראי בתוקף  וכל רכישה כפופה לאישור חברות האשראי. 

לידיעתך מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, ומוסר הפרטים יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לאתר
Medical Beauty עקב כך. 

מפעיל האתר יוכל לשנות או להפסיק את מתן שירותי האתר, בין אם נתן הודעה על כך מראש למשתמש ובין אם לאו, בלא שתהא להם כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד ג' אחר בקשר עם הפסקת/שינוי השירות כאמור. 

המשתמש מודע לכך שכל שימוש שהוא עושה באתר מבוצע באחריותו בלבד. 

לאחר ביצוע הזמנה באתר ישלח מסר לתיבת הדואר האלקטרוני של מבצע ההזמנה בציון מספר ההזמנה. יובהר ויודגש, כי שליחת מסר זה בדואר האלקטרוני אל מבצע ההזמנה אינה מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינה מחייבת את
Medical Beauty. הרישום שנרשם במחשבי Medical Beautyיהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות. 

חיוב המזמין בגין עלות המוצר או הציוד ואו השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס אשראי. 
 Medical Beauty יספק רק מוצר ציוד, אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל.

אספקת המוצרים הציוד:

זמני אספקת המוצריםציוד הינם 7-14 ימי עסקים באופן שאינו כולל ימי שישי/שבת וימי חג וזאת לאחר קבלת אישור התשלום מחברת האשראי.

 אספקת המוצריםציוד הנרכשים באתר תעשה על ידי
Medical Beauty דרך משלוח המוצר לכתובת שנמסרה ע"י מבצע ההזמנה בעת ביצוע ההזמנה, ויש באפשרות מבצע ההזמנה לאיסוף עצמי של מוצרים מ- Medical Beauty או באמצעות מי מטעמו.

 משלוח חינם לבית הלקוח מותנה בקנייה מעל סכום של 500 ש"ח. במידה וההזמנה מתחת לסכום של 500 ש"ח הלקוח ישלם דמי משלוח. במידה ויבחר הלקוח במשלוח בדואר (אפשרי בהזמנת
מוצרים* בלבד) המשלוח יהיה חינם, אך אתר Medical Beauty לא יישא באחריות של כל נזק שהוא שעלול להיגרם למוצרים מרגע יציאתם למשלוח.

Medical Beauty
לא תישא באחריות כלפי מזמין המוצרהציוד בגין תקלות או שיבושים במשלוח, ובלבד שהאתר סיפק את המוצר למשלוח.

במקומות מרוחקים ונידחים, תיתכן תוספת תשלום בגין משלוח וזאת ע"פ מחירון חב' המשלוחים.

במידה וליבואן/ספק חסר במלאי את המוצר שמבצע ההזמנה הזמין רשאי האתר לבטל ללקוח את ההזמנה, וזאת כמובן ללא דמי ביטול כלשהם מהאתר. 

החזרת מוצרים וביטול עסקה: 

מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, כפוף לכך שהמוצרהציוד יוחזר באריזתו המקורית , שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

על בקשת הביטול להיעשות במסמך בכתב בלבד ל-Medical Beauty. באמצעות האי- מייל ל-  
shaycoh@012.net.il או בפקס   09-7947129                .

החזרת מוצר תוך 14 יום מיום קבלתו על חשבון הקונה בדואר רשום.

במקרה של החזרה הלקוח יקבל זיכוי על סכום הרכישה לרכישת מוצר אחר הקיים באתר. קבלת החזר כספי תתאפשר אך ורק בהתאם לשיקול דעת
Medical Beauty.

במקרה של ביטול עסקה רשאי
Medical Beauty לקבל דמי ביטול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם גם אם הלקוח לא קיבל את המוצר, יתרת הכסף תוחזר לקונה בתוך 14 יום, ועל הקונה להחזיר את המוצרהציוד ל- Medical Beauty לכתובת החברה ועל חשבונו! בדואר רשום/שליח במשך אותה תקופת זמן.

מובהר בזאת כי מבצע הפעולה יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצרהציוד, וזאת במידה והמוצרהציוד נשלח מ-
Medical Beauty לחברת השילוח.  

על הלקוח לבדוק את המוצר עם קבלתו. במידה ומצא הלקוח כי קיבל מוצר פגום, יישלח הלקוח את המוצר באריזתו תוך 14 ימים מיום קבלתו בדואר רשום והאתר יחליף את המוצר הפגום במוצר חדש, והסתבר שהמוצר שהלקוח החזיר תקין, המוצר ישלח בחזרה ללקוח והלקוח יחויב באופן מיידי על עלויות המשלוח. מוצר פגום שיישלח לאחר 14 יום לא יוחלף. 

לאור האמור לעיל, במקרה של גורמים ו/או אירועים שלא בשליטת
Medical Beauty, אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או במקרה של פעולות איבה ו/או מקרה חירום, רשאים בעלי האתר על ביטול הזמנה ספציפית כלשהי. 

כללי: 

מבצע ההזמנה יהיה אחראי באופן בלעדי לשימוש במוצרהציוד הנרכש על ידו באמצעות האתר ותוצאותיו.  

Medical Beauty
לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש או מרכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.  

במכירת והצגת המוצריםהציודים באתר אין משום המלצה או הבעת דעה לגבי אופי המוצריםהציודים, תכונותיהם, טיבם וכיו"ב. מומלץ להתייעץ לפני בחירת מוצרהציוד.  

 
Medical Beauty ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים לכל טעות בבחירת מוצרהציוד שיירכש על ידי מבצע ההזמנה הנובעת מחוסר התאמה למשתמש ו/או מטעות מבצע הפעולה באתר בהקלדת נתוני הרכישה, לרבות פרטיו האישיים והמזהים.  

באתר עלולים להיווצר בתום לב אי דיוקים או שגיאות דפוס, וכן אי התאמה של צבעי המוצריםהציוד לצבעם במציאות. 

תצלום המופיע באתר בהצגת המוצרהציוד מיועד להמחשה בלבד, לעתים יתכנו הבדלים בין הגוונים / העיצובים המופיעים בתצלום, לבין הגוון / העיצוב האמיתי של המוצר שיסופק בפועל. 

על האתר זכות לשנות את תקנון האתר לא הודעה מוקדמת, ובלבד שהאתר פרסם את התקנון המעודכן באתר. 

הנהלת האתר רשאית במקרה של טעות במחיר או במספר התשלומים לבטל את העסקה על פי שיקול דעתה הבלעדי.  

האתר רשאי להפסיק בכל עת את הפעילות והשימוש באתר ולפסיק מכירת מוצרציוד מסוים ללא הודעה מוקדמת.  

ל-
Medical Beauty שמורה בכל עת, הזכות הבלעדית להוסיף או לגרוע מוצרים ושירותים ממספר המוצרים המוצעים למכירה באתר, וכן לקבוע את כמות מוצריםהציוד, את מחיר הרכישה, את אופני הרכישה ואת דמי ההשתתפות או התשלומים הנוספים, באם ישנם, ביחס לכל מוצר ו/או ציוד ו/או שירות. 

ל-
Medical Beauty נשמרת הזכות לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתה, בהודעה טלפונית או בהודעה בכתב למבצע ההזמנה. 

האתר הינו אתר דינאמי, ורשאי לערוך מוצריםציוד להסיר ו/או להוסיף לפי החלטתו הבלעדית וללא הודעה מוקדמת. 

המחירים והמבצעים באתר דינאמיים ומתעדכנים מעת לעת, מפעילי האתר לא יתנו או יזכו לקוחות שרכשו מוצרים בכל זיכוי כספי זה או אחר לאחר אישור הזמנה בממשק הלקוח באינטרנט או טלפונית.  

Medical Beauty
תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, לרבות מראהו, תכניו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, והכול בלא צורך להודיע על כך מראש 

Medical Beauty
רשאית לשלוח מידי פעם הודאות בדוא"ל המכילות מודעות פרסומיות, מסחריות וכד'.  

כל הטפסים באתר מאובטחים. 

השיפוט המקומי בעל עניין ומחלוקת, אכיפת תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך תהיה אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל אביב.

כל המחירים באתר בשקלים וכוללים מע"מ כחוק.

שביעות רצון לקוחותינו הינה חשובה לנו ביותר ואנו נעשה, את כל אשר לאל ידנו, על מנת לוודא ששביעות רצון זו תשמר.

קניה נעימה, אתר 
Medical Beauty